September 2022

Tijd om uw programma voor inhuur van personeel bij te stellen!

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren drastisch veranderd. De meeste organisaties hebben gemerkt dat het moeilijker wordt nieuw talent te vinden. De beschikbaarheid van tijdelijk personeel staat onder druk. De personeelskosten stijgen als gevolg van een forse stijging van de lonen. En de regelgeving voor het inhuren van tijdelijk en freelance personeel wordt strenger en …

Tijd om uw programma voor inhuur van personeel bij te stellen! Read More »

Time to tune your Contingent Workforce programme!

The labour market has changed drastically over the past few years. Most organisations have experienced difficulties attracting new talent. The availability of contingent personnel is under pressure. The cost of labour is rising, due to a significant increase in pay rates. And regulation on hiring contingent and freelance personnel is becoming more strict and complex. …

Time to tune your Contingent Workforce programme! Read More »

5 tips om een MSP of RPO review meeting de moeite waard te maken

We kennen ze allemaal; de driemaandelijkse review meetings met de MSP of RPO dienstverlener. Naarmate het contract langer loopt wordt het uitdagender om deze te organiseren. Ofwel andere initiatieven worden belangrijker. Ofwel het programma werkt (tot op zekere hoogte) en de focus verschuift naar de core business. Je vraagt je af: “Hoe blijven we onze …

5 tips om een MSP of RPO review meeting de moeite waard te maken Read More »

Is technologie lock-in door MSP en RPO dienstverleners een risico?

In de recruitment processen zien we steeds meer nieuwe softwaretoepassingen en technologieën met kunstmatige intelligentie, voorspellende analyses en machine learning verschijnen. Als gevolg daarvan gaan steeds meer MSP- en RPO-dienstverleners investeren in samenwerkingen met innovatieve nieuwe technologie aanbieders, in bouwen van hun eigen nieuwe technologie of in acquisities. Recente voorbeelden zijn de overname van ProUnity …

Is technologie lock-in door MSP en RPO dienstverleners een risico? Read More »

Is technology lock-in by MSP and RPO service providers a risk?

In the recruitment and talent acquisition processes, we see more and more new software applications and technologies, featuring artificial intelligence, predictive analytics and machine learning. As a result MSP and RPO service providers are investing heavily in partnerships with innovative new technology providers, in building their own technology stack or in acquisitions. Recent examples are …

Is technology lock-in by MSP and RPO service providers a risk? Read More »

10 redenen om recruitment uit te besteden

Kwalitatief goede medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Veel bedrijfsleiders ervaren dat dagelijks. Daarom is het cruciaal om de beste mensen te hebben. Het aannemen van de kwalitatief goede medewerkers vergroot de kans op een algehele betere groei en een solide basis. Met een solide basis kan de organisatie beter omgaan met tegenslagen …

10 redenen om recruitment uit te besteden Read More »

10 reasons to outsource recruitment

Good quality employees are the company’s core asset. Many business leaders experience this on a daily basis. That’s why it is crucial to have the best people. Hiring high-quality employees increases the likelihood of overall better growth and a solid foundation. With a solid foundation the organisation can deal better with setbacks and headwinds than …

10 reasons to outsource recruitment Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.