Workforce management: Vooruitblik naar 2022

In 2021 is veel gebeurd. De COVID-19 pandemie heeft in golven het nodige effect gehad, maar we zijn zakelijk gezien steeds beter in staat om hiermee om te gaan en te anticiperen. Desalniettemin zijn en blijven de gevolgen zichtbaar en aandacht voor talent zal ook in de komende jaren cruciaal zijn voor organisaties. Niet uitsluitend in negatieve zin; het spectaculaire economische herstel trekt een wissel op het arbeidspotentieel en de manier waarop dit potentieel wordt ingezet.

TalentIn verwacht voor 2022 de volgende ontwikkelingen te zien:

Verdere integratie van workforce management
De manier waarop we werken is in de afgelopen jaren definitief veranderd. Het thuiswerken en op afstand aansturen is onderdeel geworden van de manier waarop organisaties opereren. We zien echter ook dat, daar waar mogelijkheden zijn, medewerkers graag weer een deel van de tijd op kantoor komen werken. We verwachten dan ook dat organisaties voorlopig nog aandacht zullen hebben voor het balanceren en het verder finetunen van de combinatie tussen thuis en op kantoor werken. Hierbij draait het niet alleen om de fysieke werkplek, maar ook de binding, welzijn en sociale aspecten

Bovenstaande elementen vragen aandacht van organisaties en dat is terecht. Maar het inzicht in vaardigheden, capaciteiten en talent van de individuele medewerker en teams is minstens zo belangrijk. Zeker nu meer werk op afstand gebeurt, verwachten wij dat organisaties meer belang gaan hechten aan het krijgen (en houden) van een goed beeld van de totale workforce (vast en flex). Hiermee kunnen een uitdagingen het hoofd worden geboden.

Omgaan met schaarste
Eén van deze uitdagingen is schaarste of het ervaren van schaarste. Op basis van demografische data kunnen we constateren dat deze schaarste er is en niet meer zal verdwijnen. Daarnaast, of mede hierdoor, is de aantrekkelijkheid als werkgever een niet te verwaarlozen factor geworden. We verwachten dat organisaties op een aantal manieren de schaarste zullen bevechten in het komende jaar.

  1. Effectiever en bewuster inzetten van het reeds aanwezige, betrokken en ervaren arbeidspotentieel, kan een deel van de schaarste opvangen. Bewuster kiezen tussen de inzet van inhuur en het doorontwikkelen van eigen mensen kan alleen door goed inzicht en begrip van vaardigheden en capaciteiten, maar ook ambities en drijfveren.
  2. Optimaliseren en integreren van het recruitment model, voor zowel vast als flex, zorgt onder andere voor het reduceren van “waste” (het missen van passende kandidaten door op voorhand de keuze vast of flex te maken) en voor het verbeteren van de candidate experience gedurende het recruitmentproces. Technologie, maar ook nieuwe sourcing technieken en processen, dragen bij aan het effectief invullen van vacatures.
  3. Versterken van het “employer brand” ondersteunt de boodschap waarom talent voor de desbetreffende organisatie zou moeten kiezen. Consistente arbeidsmarktcommunicatie in lijn met de overall strategie is een steeds actueler thema voor communicatie- en marketingafdelingen. Ingegeven door remmende groei als gevolg van schaarste verwacht TalentIn ook op dit gebied meer aandacht en activiteit bij organisaties.

Samengevat:
Een goed zicht op de totale workforce van organisaties en het effectiever benutten van talent, levert een genuanceerder beeld van aanvragen naar de markt op. Wanneer deze aanvragen op hun beurt ook breder en via de juiste sourcing technieken worden ingevuld wordt het recruitment apparaat effectiever. Als de employer branding campagnes hierop aansluiten en op de goede manier ondersteunen is de juiste koers ingezet. TalentIn verwacht dat in 2022, en waarschijnlijk de jaren daaropvolgend, hier de focus zal liggen. Mooie vergezichten ten spijt zullen HR en Talent Acquisition moeten leveren. De business zal echter haar rol moeten pakken om succesvol te zijn.

Ron BosmaOver de auteur
Ron Bosma is Managing Partner bij TalentIn. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de branche. Als voormalig Managing Director van Randstad Sourceright EMEA heeft hij een ruime ervaring met RPO en MSP oplossingen, waarbij hij klanten als Philips, Siemens en PWC heeft geholpen bij het bepalen en uitvoeren van hun workforce management strategie, inclusief ondersteunende systemen zoals VMS en ATS.

TalentIn heeft uitgebreide nationale en internationale ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van programma’s voor het werven van vast- en tijdelijk personeel. Wij weten hoe deze programma’s succesvol ontworpen en geïmplementeerd kunnen worden.Wij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Hebben wij je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend afspraak via www.talentin.eu, info@talentin.eu, of +31 10 307 54 22

Share our blog

Recent posts

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.