De huidige markt vraagt ​​om creatieve oplossingen voor inhuur van tijdelijk personeel

Vandaag de dag verandert de arbeidsmarkt voortdurend. De tijd dat één enkele leverancier of “Master Vendor” (hoofdaannemer) in alle personeelsbehoeften van een bedrijf kon voorzien, is voorbij. Tegenwoordig wenden bedrijven zich steeds vaker tot meerdere leveranciers voor hun personeelsbehoeften. Deze verschuiving is ingegeven door verschillende factoren, zoals het tekort aan kandidaten en moeilijkheden om 100% van de vraag te vervullen. Daardoor ontstaat een behoefte aan creatieve nieuwe samenwerkingsstructuren.

Kandidatentekort
Een grote uitdaging waarmee bedrijven momenteel worden geconfronteerd, is het tekort aan kandidaten. Nu de werkloosheid een historisch dieptepunt bereikt heeft, zijn er simpelweg niet genoeg kandidaten om alle openstaande vacatures te vervullen. Niet alleen vaste posities zijn moeilijk te vervullen, voor tijdelijke geldt dat evenzo. Dit tekort heeft het voor bedrijven moeilijk gemaakt om hun behoefte aan tijdelijk personeel volledig te vervullen. Als gevolg hiervan schakelen bedrijven meerdere bureaus in. Zo krijgen zij toegang tot een grotere pool van kandidaten en vergroten zij hun kansen om tijdig de juiste mensen te vinden.

Meerdere leveranciers
De verschuiving naar een model met meerdere leveranciers leidt tot een behoefte aan andere, creatieve samenwerkingsstructuren. Traditionele modellen, zoals één exclusieve leverancier, of een “Master Vendor” die zelf eventuele andere leveranciers inschakelt als deze zelf niet kan voorzien, zijn niet per se de meest geschikte oplossingen in de huidige markt. Exclusief ingezette leveranciers kunnen moeite hebben om ​​voldoende kandidaten te vinden om alle vacatures te vervullen, simpelweg omdat bijna geen enkele leverancier in staat is om alle kandidaten met een specifieke vaardigheid in een bepaalde regio aan te trekken. Als de markt schaars is, worstelen Master Vendors ermee om leveranciers te behouden die bereid zijn kandidaten via de Master Vendor te plaatsen. Die leveranciers kunnen hun kandidaten namelijk ook rechtstreeks bij hun eigen klanten plaatsen, vaak tegen nog betere tarieven ook.

Creativiteit, communicatie en coördinatie
Als een bedrijf met meerdere bureaus samenwerkt, om de tijdelijke functies ingevuld te krijgen, vraagt dat creativiteit. Als het bedrijf bijvoorbeeld op zoek is naar een specifieke vaardigheid, moet het mogelijk niche bureaus toevoegen om een ​​leverancier te vinden die kandidaten met deze vaardigheid kan leveren. In plaats van werken met één Master Vendor voor het hele bedrijf of voor één werklocatie, kan het verstandig zijn om te kiezen voor een Multi Master Vendor-oplossing waarbij elke Master Vendor zowel verantwoordelijk is voor het vervullen van de verzoeken van een bepaalde afdeling of functiecategorie als voor het ondersteunen van de andere. Zo ontstaat voor elke aanbieder een voldoende aantrekkelijk pakket waarbij ook het invullen van lastigere personeelsaanvragen wordt afgedekt.
Naast een uitstekend begrip van wat uw organisatie nodig heeft, vereist het inzetten van dit soort modellen een goed begrip van de dynamiek in de wereld van de bureaus. Ook vraagt dit een ander niveau van communicatie en coördinatie tussen de klant en de bureaus waarmee deze werkt.

De vraag hermodelleren naar een aantrekkelijker aanbod
In sommige gevallen is het nodig om de gevraagde tijdelijke functie aan te passen om de juiste kandidaten te vinden. Bedrijven moeten mogelijk wat creatiever zijn in hun benadering van personeel om hun vraag aantrekkelijker te maken voor potentiële kandidaten. Ze kunnen bijvoorbeeld meer flexibiliteit in werktijden bieden, het noodzakelijke woon-werkverkeer ondersteunen of aanvullende opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden aanbieden. Het kan ook belangrijk zijn om het wervings- (en onboarding-)proces meer kandidaatgericht te maken, om het gewenste talent aan te trekken en te behouden. Het is uiteindelijk de kandidaat die bepaalt waar hij gaat werken!

Conclusie
De arbeidsmarkt verandert voortdurend. Bedrijven moeten zich daarop aanpassen om hun behoefte aan personeel te kunnen vervullen. Het wordt weer steeds gebruikelijker dat bedrijven met meerdere leveranciers werken om zo een grotere pool van kandidaten aan te boren. Om het beste resultaat te halen uit deze groep leveranciers zijn creatieve samenwerkingsstructuren nodig. Daarnaast kan het nodig zijn om het kandidaatprofiel aan te passen om de juiste leverancier te vinden of om de functie aantrekkelijker te maken voor kandidaten.
Bedrijven die deze trends volgen en bereid zijn zich aan te passen, kunnen er zo voor zorgen dat ze succes blijven boeken. Ook in de steeds veranderende arbeidsmarkt van nu.

Over de schrijver
Marc Viëtor is Managing Partner bij TalentIn. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de branche en helpt organisaties bij het vaststellen en uitvoeren van hun workforce en recruitment strategie, waarbij hij ervoor zorgt dat wat is ontworpen ook kan worden geïmplementeerd.

TalentIn heeft uitgebreide nationale en internationale ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van strategieën voor het werven van vast- en tijdelijk personeel, inclusief de onderliggende technologie. Wij weten hoe deze strategieën succesvol ontworpen en geïmplementeerd kunnen worden.Wij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via www.talentin.eu, info@talentin.eu, of +31 10 307 54 22

Share our blog

Recent posts

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.