Talentin BLOG-TVP-NL

Heeft u uw Employee Value Proposition al doelgroep specifiek gemaakt?

Medewerkers aantrekken en behouden vanuit een Target Group Value Proposition (TGVP) benadering.

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan en de wervingswereld staat op zijn kop. Er zijn nog nooit zoveel vacatures voor recruiters geweest en het aantrekken en behouden van talent staat hoog in prioriteit op menig HR agenda. Het werkaanbod is groot en door de actieve arbeidsmarktbenadering van recruiters en intermediairs is de arbeidsmarkt concurrentie hevig. Het bieden van goed en aansprekend werkgeverschap is belangrijk. “One size fits all” is niet meer van toepassing, doelgroepgericht beleid is noodzakelijk. Heeft u uw Employee Value Proposition (EVP) al aangescherpt in een Target Group Value Proposition?

Wie ben ik als werkgever en wie wil ik zijn?  Doe de identiteitscheck!

Bent u zich bewust van wie u bent als werkgever? Heeft u een scherp beeld over uw werkgeverschap? Vaak zijn er in de loop der jaren verschillende opvattingen ontstaan en zijn er verschillende regelingen en voorwaarden gekomen. Hoe passend zijn deze vandaag nog? En voor wie zijn ze passend? Een kritische blik op uw werkgeverschap geeft vaak verfrissende inzichten. Stelt u zichzelf daarom eens de volgende vragen.

  • Hoe hebben wij ons werkgeverschap geformuleerd?
  • Wat is voor ons goed werkgeverschap?
  • Hoe is ons werkgeverschap vertaald naar de praktijk?
  • Wat maakt ons werkgeverschap onderscheidend?
  • Welke voorwaarden en regelingen bieden we onze medewerkers?
  • Hoe passen deze voorwaarden en regelingen in onze visie op goed werkgeverschap?
  • Voor wie zijn deze voorwaarden en regelingen passend? Wie maken er gebruik van?
  • Hoe dragen wij goed werkgeverschap uit naar onze medewerkers? En onze potentiële  medewerkers?
  • Hoe ervaren onze medewerkers ons als werkgever? Wat vertellen ze over ons op feestjes?

U zult versteld staan hoe bepaalde zaken als vanzelfsprekend zijn verworden en die uiteindelijk toch het verschil maken in goed werkgeverschap. Neem bijvoorbeeld het wervingsproces. Wat is hierin bij u leidend? Het proces of de kandidaat? En wat biedt u de nieuwe medewerker? Een flexibel contract, al dan niet via een intermediair of een vast contract? Weet u ook wat het beste aansluit bij de nieuwe medewerker?

Weet u wat uw medewerkers écht drijft? De antwoorden liggen op de werkvloer!

Als u voor uzelf uw werkgever identiteit hebt scherpgesteld, vraag dan uw medewerkers hoe ze over u denken als werkgever. Waarom werken ze bij u? En hoe ervaren ze dit? U zult al snel tot de conclusie komen dat er door verschillende medewerkers, verschillend over gedacht wordt. Dit is niet gek, de waarde van werk verschilt sterk per individu.

Naast inkomen, moet werk ook steeds vaker bijdragen aan andere persoonlijke waarden, zoals welzijn, maatschappelijk relevant, geluk of creativiteit. Afhankelijk van de levensfase en de behoefte van de medewerker zijn ook verschillende rollen bepalend voor aantrekkelijk werkgeverschap. Werken, leren, zorgen en ondernemen lopen steeds vaker door elkaar en zijn sterk bepalend voor de verschillende drijfveren van uw medewerkers. Daarnaast zult u zien dat de verschillende beroepsgroepen binnen uw bedrijf ook verschillende motieven en behoeften hebben. Vanuit dit perspectief stellen ze ook andere eisen aan u als werkgever.

Door gericht in gesprek te gaan met medewerkers over goed en passend werkgeverschap, krijgt u inzicht in uw eigen arbeidsmarktpositie en kunt onderscheid maken in verschillende doelgroepen binnen uw organisatie. Vanuit functiegroep perspectief en vanuit drijfveren perspectief. U stelt zo vast in hoeverre u voor deze doelgroepen aantrekkelijk bent als werkgever en in hoeverre wellicht specifieke interventies vereist zijn. Uiteraard maakt u hierbij onderscheid naar de doelgroepen die voor u belangrijk zijn in het kader van strategische personeelsplanning. 

Dit is de basis voor uw Target Group Value Proposition van waaruit u uw medewerkers bindt maar ook gericht aan kunt trekken.

Samen sterk op de arbeidsmarkt!

Uw eigen medewerkers kunnen een goede rol spelen bij werving. Vaak wordt dit onderschat. Als ambassadeurs kunnen zij als geen ander vertellen hoe het is om bij uw organisatie te werken. De bekendste manier om dit te doen is via een referral programma waarbij u uw medewerkers beloont als zij geschikte kandidaten aandragen. Om uw organisatie te positioneren als aantrekkelijke werkgever onder de relevante doelgroepen, is het ook heel interessant om dit samen met uw medewerkers te doen. Uw ambassadeurs representeren uw belangrijke doelgroepen en samen met hen maakt u een plan. Hiervoor zijn talloze mogelijkheden. U kunt uw medewerkers blogs laten schrijven, met hen testimonials maken, specifieke projecten filmen en hen actief laten zijn op eigen sociale media  en in hun netwerken over het werk. Belangrijk is dat er een authentiek verhaal verteld wordt waarin de drijfveren, de trots, de ambitie, de twijfels en de kansen benoemd worden. Dit spreekt anderen aan, maakt nieuwsgierig maar versterkt vaak ook de betrokkenheid. Dus zowel wervend als bindend!

TalentIn - Marjoleine van den BroekOver de auteur

Marjoleine van den Broek is arbeidsmarktspecialist en netwerkpartner van TalentIn. Marjoleine helpt organisaties hun arbeidsmarktpositie te versterken en te vertalen naar een passende recruitmentstrategie, employer branding en excellente candidate experience.

TalentIn heeft uitgebreide nationale en internationale ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van  programma’s voor het werven van vast- en tijdelijk personeel. Wij weten hoe deze programma’s succesvol ontworpen en geïmplementeerd kunnen worden.Wij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend afspraak via www.talentin.eu , info@talentin.eu of +31 10 307 54 22

Share our blog

Recent posts

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.