Volgende generatie HR-technologie; innovatie of iteratie?

HR-technologie kent veel iteratie. Er worden dagelijks nieuwe versies van oplossingen en suites uitgebracht. En er duiken steeds meer startups op met nieuwe inzichten in het aanpakken van bestaande HR-uitdagingen met behulp van technologie. Maar hoe ziet de volgende grote golf van échte innovatie eruit? En in hoeverre zal deze afwijken van onze huidige kijk op HR-technologie?

Tijdens UNLEASH World 2022 heeft de wereldwijd toonaangevende analist Holger Mueller van Constellation Research deelnemers meegenomen in zijn visie van op de volgende generatie HR-technologie.

Ontwikkeling vanuit dagelijkse praktijk versus technologische mogelijkheden
Volgens Holger is er een duidelijk omslagpunt in de ontwikkeling van HR-technologie. Waar tot medio 2017 technologische ontwikkelingen in belangrijke mate gedreven werden vanuit de behoefte van de dagelijkse praktijk binnen organisaties is hier de laatste jaren een heel duidelijk kantelpunt waarneembaar. De technologische (vaak onbeperkte) mogelijkheden als gevolg van bijvoorbeeld AI, Machine Learning, Big Data, Cloud computing etc. gaan zo snel, dat organisaties veel meer op zoek zijn naar mogelijkheden voor het toepassen van deze nieuwe technologieën, dan dat dit gedreven wordt door de dagelijkse operationele behoefte.

Naast grote technologische ontwikkelingen vindt er ook een herijking plaats van hoe wij met zijn allen willen werken in de toekomst. Dat is het gevolg van o.a. corona en de huidige krapte in de arbeidsmarkt, maar wordt ook gedreven door macrotrends als globalisering, digitalisering, vergrijzing en de samenwerking tussen mens en technologie.

9 Drijfveren voor organisatieontwikkeling
Holger ziet een aantal belangrijke drijfveren voor zowel organisatieontwikkelingen, als de wijze waarop werk in de toekomst wordt weergegeven.

Een aantal belangrijke pijlers in de versnelling van organisatiebrede technologieontwikkelingen, zijn natuurlijk de nieuwe manieren waarop toekomstige software ontwikkeld wordt. Namelijk door middel van o.a. Cloud technologie, Machine learning en softwareontwikkeling volgens de zogenaamde ‘low code approach’, waarbij software ontwikkeld wordt zonder de ouderwetse code programmering.

Een mooi voorbeeld hiervan is de nieuwe salarisverwerking software die gebouwd is op het ‘Always On’ principe, waarbij mutaties direct worden doorgevoerd in plaats van via een maandelijkse verwerking-run op een vastgestelde datum in de maand.

Toenemende invloed gebruikers
Naast de wijze waarop organisaties nieuwe en eenvoudige technologieën adopteren, zal de invloed van (business) eindgebruikers een steeds grotere stempel drukken op de manier waarop, maar ook op de snelheid waarmee, organisatieontwikkelingen technologisch worden ondersteund. Uiteindelijk zal er weer een inhaalslag zijn, waarbij gebruikers leidend zijn, in plaats van de technologische mogelijkheden.

De 9 drijfveren voor de ‘toekomst van werk’
Zoals gezegd gaat Holger ook dieper in op Tech trends in de toekomst van werk.

Tijdens UNLEASH hebben we in alle presentaties de bekende ontwikkelingen rondom Agile werken, Talent Marketplaces en Skills Based HR teruggezien. Maar hier zien we ook een aantal nieuwe ontwikkelingen.

DAO en Smart Contracts
De zogenaamde “Decentralised Autonomous Organisation (DAO)” organisatievorm. Geïnspireerd door de Blockchain benadering worden organisaties volledig (online) gedecentraliseerd, op basis van gedeelde besluitvorming, zonder (sterke) centrale sturing. Deze organisaties worden gerund door business regels, gecodeerd als computerprogramma’s; de zogenaamde ‘smart contracts’ of ‘slimme contracten’. De regels die een DAO gebruikt om financiële transacties en programma-regels op te slaan, worden gehandhaafd op een blok-keten of blockchain. Er zijn inmiddels verschillende voorbeelden van dit businessmodel in de crypto industrie, zoals bijvoorbeeld Dash. De precieze juridische status van dit soort organisaties is nog onduidelijk.

Web 3.0
Web 3.0 is op dit moment nog in concept, maar wordt gezien als de volgende fase in de ontwikkeling van ons huidige internet. In Web 3.0 speelt meer zeggenschap over onder meer persoonlijke data (online assets) een belangrijke rol. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om nieuwe businessmodellen en dienstverleningsmodellen te ontwikkelen en daar vanuit nieuwe samenwerkingsverbanden.

Deze beide ontwikkelingen lijken nog ver weg, maar zullen zeker invloed hebben op hoe de nieuwe generatie organisaties worden opgezet en hoe ‘werken’ binnen dergelijk organisaties wordt georganiseerd.

Conclusie
Kijkend naar deze nieuwe ontwikkelingen die Holger Mueller schetst, dan mogen we zeker innovatie verwachten in de HR technologie.

Ron BosmaOver de schrijver
Ron Bosma is Managing Partner bij TalentIn. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de branche en helpt organisaties bij het vaststellen en uitvoeren van hun workforce en recruitment strategie, waarbij hij ervoor zorgt dat wat is ontworpen ook kan worden geïmplementeerd.

TalentIn heeft uitgebreide nationale en internationale ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van strategieën voor het werven van vast- en tijdelijk personeel, inclusief de onderliggende technologie. Wij weten hoe deze strategieën succesvol ontworpen en geïmplementeerd kunnen worden.Wij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Hebben wij uw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via www.talentin.eu, info@talentin.eu, of +31 10 307 54 22

Share our blog

Recent posts

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.