Workforce Management 2023, 6 belangrijke trends

Het is 2023. De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. De Covid-19 pandemie heeft veel trends versneld die al gaande waren, zoals de overgang naar werken op afstand en de gig-economie. Als we naar de toekomst kijken, zijn er een aantal belangrijke trends bepalend voor het personeelsbestand en de manier waarop we ermee omgaan.

De eerste trend is de toegenomen onzekerheid op de arbeidsmarkt. In de nasleep van de pandemie, maar ook onder invloed van de huidige hoge inflatie en economische onzekerheid, zijn veel bedrijven gedwongen om hun activiteiten te verkleinen of zelfs hun deuren te sluiten. Hierdoor zijn miljoenen mensen hun baan kwijtgeraakt en is het voor hen soms lastiger geworden om een ​​nieuwe baan te vinden. Als gevolg hiervan wordt een groot deel van de werknemers bewuster van hun loopbaankeuzes en zoeken ze naar stabiliteit in hun baan.

De tweede trend is een focus op kosten. Bedrijven staan ​​onder druk om de kosten onder controle te houden, maar ze moeten ook voldoende arbeidskrachten binnenhalen om hun bedrijf draaiende te houden. Dit heeft geleid tot een toename van tijdelijke werknemers, evenals een groei van regelingen voor werken op afstand.

De derde trend is de komst van een nieuwe generatie werknemers. Millennials zijn begonnen met werken. Zij hebben andere verwachtingen dan eerdere generaties. Ze leggen meer nadruk op de balans tussen werk en privéleven en zullen tijdens hun loopbaan vaker van baan naar baan gaan. Dat vraagt om meer flexibiliteit van organisaties bij het managen van hun personeel.

De vierde trend is de versnelde pensionering. Babyboomers bereiken in een ongekend tempo de pensioengerechtigde leeftijd en dit heeft een grote impact op de beroepsbevolking. Organisaties moeten manieren vinden om kennis en vaardigheden vast te houden en nieuw talent aan te trekken en op te leiden.

De vijfde trend is dat er nog veel nieuwe MSP-programma’s (eerste generatie) worden geïmplementeerd. De Covid-pandemie heeft bij veel organisaties het bewustzijn aangewakkerd dat ze niet over de inzichten in hun tijdelijke personeelsbestand beschikken om snel en nauwkeurig te reageren op veranderende marktomstandigheden. Het introduceren van een MSP kan een haalbare optie zijn die aandacht trekt.

De zesde trend is dat platformen Total Talent Management ondersteunende oplossingen bouwen. Waar zowel dienstverleners als HR-professionals nog steeds worstelen om Total Talent Management te laten werken, introduceren technologieleveranciers nu platformoplossingen die een geïntegreerd systeem bieden om een ​​TTM-aanpak te ondersteunen. Het zal interessant zijn om te zien of deze ontwikkeling echt Total Talent Management in organisaties zal versnellen.

Dit zijn slechts enkele van de trends die hun stempel zullen drukken op HR management in 2023 en de jaren die volgen. Als ze de concurrentie voor willen blijven, moeten organisaties wendbaar en flexibel zijn in het managen van hun personeel. Het is daarbij noodzakelijk om te investeren in technologische oplossingen die hen helpt hun personeelsbehoefte beter te begrijpen en waarmee ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de inzet van hun personeel.

Over de auteur:

Marc Viëtor is Managing Partner bij TalentIn. Met meer dan 30 jaar ervaring in de branche helpt zijn expertise organisaties bij het opstellen en uitvoeren van hun personeelsstrategie, waarbij hij ervoor zorgt dat datgene wat is ontworpen ook echt kan worden geïmplementeerd.

TalentIn heeft ruime nationale en internationale ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van strategieën voor de werving van uw vast en tijdelijk personeel inclusief de achterliggende technologieën. We weten hoe deze strategieën met succes kunnen worden ontworpen en geïmplementeerd. Wij adviseren, maar kunnen ook praktische ondersteuning bieden. Ben je geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak via www.talentin.eu, info@talentin.eu of +31 10 307 54 22

Share our blog

Recent posts

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.