#workforce management

Hoe inhurende managers betrekken in uw recruitment oplossingen; 7 overwegingen

HR en Procurement hebben vaak de beste bedoelingen en leveren forse inspanningen om de recruitment van talent te faciliteren, managen en structureren. Desondanks valt het vaak niet mee om de inhurende managers over de streep te trekken en het model te volgen. De wijze waarop een oplossing talent aantrekt, vindt en rekruteert is niet altijd …

Hoe inhurende managers betrekken in uw recruitment oplossingen; 7 overwegingen Read More »

Is uitbesteden van externe inhuur wel zo’n goed idee?

Al een flink aantal jaren zien we dat het organiseren van de inhuur van extern personeel in toenemende mate wordt uitbesteed aan externe partijen: Managed Service Providers (MSP’s), Brokers en een scala aan varianten op deze dienstverlening. In dit artikel zullen we kort ingaan op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de vraag …

Is uitbesteden van externe inhuur wel zo’n goed idee? Read More »

Workforce management: The 2021 outlook

2020 has been anything but a stable year for the labour market and the recruitment industry. The economic fallout from the COVID-19 pandemic, has resulted in job losses and in higher unemployment rates. The services sector seems to have taken the hardest hit. Catering, tourism, travel, and all entertainment businesses were forced to shut down. …

Workforce management: The 2021 outlook Read More »

Workforce management: Vooruitblik naar 2021

2020 is een alles behalve stabiel jaar geweest voor de arbeidsmarkt en de recruitment branche. De economische gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben geleid tot banenverlies en hogere werkloosheidscijfers. De dienstensector lijkt de hardste klappen te krijgen. Horeca-, toerisme-, reis- en alle culturele ondernemingen moesten noodgedwongen geheel of gedeeltelijk sluiten. Dat resulteerde in een daling …

Workforce management: Vooruitblik naar 2021 Read More »

10 aandachtspunten bij een internationale VMS implementatie

10 aandachtspunten bij een internationale VMS implementatie Hoewel veel organisaties in grote lijnen vergelijkbare eisen stellen aan VMS-systemen, zit – zoals bij veel zakelijke applicaties – het venijn in de details. De meeste VMS-platforms zijn ontworpen om flexibel te kunnen configureren, implementatie experts zijn ook toegerust om met die complexiteit om te gaan. Eén van …

10 aandachtspunten bij een internationale VMS implementatie Read More »

Workforcemanagement in Coronatijd; wat kunnen we ervan leren?

Het mag duidelijk zijn dat de uitbraak van het Coronavirus onze maatschappij veel meer beïnvloed dan we ooit hadden kunnen denken. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid en die van hun dierbaren, bedrijven worstelen met de compleet nieuwe omstandigheden. Voor sommige bedrijven en organisaties gaat het werk ‘gewoon’ door, maar voor de meeste, groot …

Workforcemanagement in Coronatijd; wat kunnen we ervan leren? Read More »

TalentIn BOG Workforce Futureproof

Is your workforce future-proof?

Is your workforce future-proof? Multiple researches show us that roles and jobs as we currently know them will no longer exist in the future. Some say that in 10 years time 85% of the jobs we have today won’t exist anymore. Others predict that it is closer to 50%. The future will tell… Everybody agrees …

Is your workforce future-proof? Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.