Workforce management: Vooruitblik naar 2021

2020 is een alles behalve stabiel jaar geweest voor de arbeidsmarkt en de recruitment branche. De economische gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben geleid tot banenverlies en hogere werkloosheidscijfers. De dienstensector lijkt de hardste klappen te krijgen. Horeca-, toerisme-, reis- en alle culturele ondernemingen moesten noodgedwongen geheel of gedeeltelijk sluiten. Dat resulteerde in een daling van het aantal tijdelijke medewerkers of zelfs tot verlies van banen voor veel van hun werknemers.

Laten we eens kijken naar onze verwachtingen voor 2021.

Integraal workforce management
Natuurlijk heeft de nog voortdurende corona pandemie de manier waarop wij werken definitief veranderd. Werknemers werken waar mogelijk vanuit huis. Werkgevers moeten ineens de organisatie aansturen, ondersteunen en faciliteren met veel van het personeel op afstand.

Flexibiliteit van de totale workforce en een holistische benadering van talent- en competentiemanagement zijn nu belangrijker dan ooit tevoren omdat bedrijven overschakelen van ad-hoc-oplossingen die aan het begin van de pandemie zijn neergezet naar langetermijnoplossingen die hen de noodzakelijke flexibiliteit voor de toekomst biedt.

Talentpools
Een goede talent pool vormt de kern van een flexibele en meer efficiënte wervingsstrategie. Bedrijven zijn gebaat bij een makkelijk toegankelijke en betrouwbare pool van geschoold en flexibel talent. Het stelt hen in staat om te voorzien in behoeften op korte termijn, zonder de focus op het grotere geheel te verliezen.
De combinatie van projectmatig werken, werken op afstand en talent op afroep biedt de mogelijkheid om een meer flexibele workforce samen te stellen in een organisatie. We zien dat, door het werken op afstand, bedrijven toegang kunnen krijgen tot een grotere groep kandidaten, terwijl het aantal werknemers dat fysiek werkt op de bedrijfslocatie afneemt. Projectgebaseerde opdrachten zijn nu meer dan ooit gericht op specifieke vaardigheden die nodig zijn voor succes.

Van technologie adoptie naar versnelde digitalisering
Wanneer je het hebt over versnelde digitalisering, dan is aanpassen naar virtuele samenwerkingstools pas de eerste stap om in het nieuwe normaal met elkaar in contact te blijven. Naast het werken met virtuele samenwerkingstools zullen bedrijven bijvoorbeeld het hele recruitmentproces en ondersteunend systeemlandschap van vast en tijdelijk personeel aan moeten passen aan de nieuwe manier van werken.

Steeds meer behoefte aan inzicht
Wat de COVID-19 crisis duidelijk heeft gemaakt is dat inzicht in je totale workforce, inclusief flexpersoneel en uitbesteed werk, cruciaal is om goed en snel te kunnen anticiperen.
Hoewel de noodzaak van goed inzicht al langere tijd belicht wordt ontbreekt het bij veel organisaties nog steeds aan goed inzicht in hun totale workforce.

Samengevat
Er is geen pasklaar antwoord hoe om te gaan met de uitdagingen op de arbeidsmarkt door de COVID-19 crisis en ook gebruik te maken van de kansen die evengoed ontstaan.
Om in deze uitdagende tijden te kunnen overleven en daarna weer te kunnen groeien moeten organisaties buiten hun comfortzone denken. Ze moeten afstand nemen van de oorspronkelijke gedachte dat we teruggaan naar het traditionele gesegmenteerde workforce management zodra het stof is neergedaald. De weg vooruit is aanpassen aan een meer flexibele, adaptieve en integrale workforce management strategie.

Ron BosmaOver de auteur
Ron Bosma is Managing Partner bij TalentIn. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in de branche. Als voormalig Managing Director van Randstad Sourceright EMEA heeft hij een ruime ervaring met RPO en MSP oplossingen, waarbij hij klanten als Philips, Siemens en PWC heeft geholpen bij het bepalen en uitvoeren van hun workforce management strategie, inclusief ondersteunende systemen zoals VMS en ATS.

TalentIn heeft uitgebreide nationale en internationale ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van programma’s voor het werven van vast- en tijdelijk personeel. Wij weten hoe deze programma’s succesvol ontworpen en geïmplementeerd kunnen worden. Wij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Hebben wij je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend afspraak via www.talentin.eu, info@talentin.eu, of +31 10 307 54 22 

Share our blog

Recent posts

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.