Besparen op inhuur in een krappe arbeidsmarkt?

In veel sectoren wordt de schaarste aan goede kandidaten al langer gevoeld en die schaarste blijft snel verder toenemen. Zoals in elke markt waar vraag en aanbod de marktdynamiek bepalen, geldt ook hier dat met toenemende schaarste de tarieven vaak stijgen. Daar waar deze ontwikkeling leidt tot lege posities in een organisatie, wordt de afweging tussen het betalen van de hogere tarieven voor inhuur versus de kosten van een onbezette positie steed vaker gemaakt.

In het verleden werd veel dienstverlening op het gebied van werving en inhuur, bijvoorbeeld MSP dienstverlening, ingezet vanuit de wens om kosten te besparen. In de huidige markt horen we partijen met name focussen op het faciliteren van toegang tot de juiste medewerker waarbij impliciet – maar soms ook expliciet – het kostenefficiënt inhuren naar de achtergrond verwezen wordt. Is dat terecht?

Ons antwoord daarop is een duidelijk “nee”! Het één hoeft het ander zeker niet uit te sluiten. Het vinden – en binden – van goede medewerkers is voor veel doelgroepen aanzienlijk moeilijker en uitdagender geworden. Het is daarom de moeite waard om te kijken hoe dienstverleners en technologie op dit vlak kunnen helpen. Het risico bestaat echter dat vanuit deze focus op het invullen van schaarse functies minder aandacht uitgaat naar andere belangrijke aspecten:

  • goed inzicht in werving en inhuur ten behoeve van stuurbaarheid;
  • het borgen van goede compliance in werving en inhuur, zowel met betrekking tot externe regelgeving als tot de interne strategie en beleid;
  • goed opdrachtgeverschap zoals erkenning en waardering;
  • en tenslotte het beheersen van de kosten van werving en inhuur.

Onder het motto “als we de kandidaten maar binnen krijgen”, bestaat het risico dat een spreekwoordelijke blanco cheque uitgeschreven wordt voor alles en iedereen die daar aan kan bijdragen. Maar ook hier geldt dat een zorgvuldige afweging tussen kosten en toegevoegde waarde gewoon plaats kan vinden. Net als het bewaken van voldoende inzicht en compliance. Daarnaast zien we vaak dat er nog diverse mogelijkheden zijn om te besparen op zowel procesniveau als op de totale kosten voor minder schaarse of minder kritische rollen. De daarmee vrijkomende middelen kunnen dan ingezet worden om de instroom van de moeilijke doelgroepen verder te stimuleren en het behoud van deze doelgroepen te versterken.
Naast het zorgen voor goede voorwaarden, zoals bijvoorbeeld tarief en betalingstermijn, is het in deze schaarse arbeidsmarkt zeker van belang schaarse doelgroepen aan je te binden door het bieden van duidelijke afspraken, uitdagende projecten en persoonlijke aandacht van de inhurende manager. Een prettige en uitdagende opdracht is zeker iets wat deze doelgroep meeneemt in de keuze voor een opdrachtgever.

Goede inhuurprogramma’s zijn ingericht om continu de balans te optimaliseren tussen toegang tot talent, het bieden van transparantie op inhuur, het bewaken van compliance en het kostenefficiënt inhuren. Zo bieden ze niet alleen een oplossing voor de huidige markt maar ook voor die van de toekomst!

Over de auteur:
Marc Viëtor is Managing Partner bij TalentIn. Met ruim 30 jaar ervaring en als voormalig senior executive in de branche heeft hij een rijke ervaring met HR-oplossingen. Zijn expertise omvat solution design, verkoop, concept- en procesontwikkeling, financiën en HR in markten over de hele wereld. Marc heeft met veel bedrijven gewerkt aan een verscheidenheid van diensten en oplossingen.

TalentIn heeft uitgebreide nationale en internationale ervaring met het ontwikkelen en verbeteren van programma’s voor het werven van vast- en tijdelijk personeel. Wij weten hoe deze programma’s succesvol ontworpen en geïmplementeerd kunnen worden.Wij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Hebben wij je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend afspraak via www.talentin.eu, info@talentin.eu, of +31 10 307 54 22

Share our blog

Recent posts

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.