13 March 2023

7 key marketing elementen in de rol van een recruiter!

Het toenemende belang van marketing binnen recruitment heeft een grote invloed gehad op de rol van recruiters. Naast de meer traditionele elementen als sourcing, interviewen, beoordelen, contractonderhandelingen en last but not least administratie, wordt marketing steeds essentiëler. Hieronder een aantal marketing gerelateerde elementen in het recruitment vak van vandaag de dag: Bouwen aan een sterk […]

7 key marketing elementen in de rol van een recruiter! Read More »

7 key elements of marketing in a recruiter’s role!

The increasing importance of marketing tactics in recruitment has had a significant impact on the role of recruiters. Next to the more traditional elements like sourcing, interviewing, assessing, contract negotiations and last but not least administration, marketing is becoming more and more core business. Below a number of marketing related elements in today’s recruitment: Building

7 key elements of marketing in a recruiter’s role! Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.