blog_talentin

Hoe kostenbesparingen op externe inhuur realiseren?

In de huidige dynamische zakelijke omgeving is het optimaliseren van kosten een cruciale factor voor het succes van elk bedrijf. Een gebied waarop organisaties vaak veel geld uit geven en aanzienlijke besparingen kunnen realiseren, is de inhuur van externe medewerkers. Deze uitgaven bieden een scala aan mogelijkheden om zowel directe als indirecte kosten te verminderen, […]

Hoe kostenbesparingen op externe inhuur realiseren? Read More »

Which VMS (Vendor Management System) do you choose?

In the ever-evolving world of business and external workforce technology, selecting the right Vendor Management System (VMS) is pivotal for efficient operations and supporting your strategic external workforce goals. The “best” system is not a one-size-fits-all solution; it varies based on your organization’s current and future needs, IT infrastructure, and integration capabilities. Understanding your functional

Which VMS (Vendor Management System) do you choose? Read More »

Welk VMS (Vendor Management System) kiezen jullie?

In de steeds veranderende wereld van technologie en externe arbeidskrachten is het kiezen van het juiste Vendor Management System (VMS) essentieel voor een efficiënte operatie en het ondersteunen van strategische doelen met betrekking tot externe arbeidskrachten. Het “beste” systeem is geen oplossing die voor iedereen werkt; het varieert op basis van de huidige en toekomstige

Welk VMS (Vendor Management System) kiezen jullie? Read More »

Ontwikkelen van de juiste inhuur strategie voor 2024

In de snel evoluerende arbeidsmarkt van vandaag, wordt het inzetten van flexibel personeel continu bijgesteld. De opkomst van het flexibel personeelsbestand – bestaande uit gedetacheerden, uitzendkrachten, freelancers, vaste contractanten en deeltijdmedewerkers – is niet slechts een trend, maar een significante verschuiving in het werkgelegenheids paradigma. Dit betekent veel voor bedrijven en een robuuste inhuur strategie

Ontwikkelen van de juiste inhuur strategie voor 2024 Read More »

Benchmark : quel est le degré de maturité de la gestion de vos ressources externes?

Découvrez notre outil gratuit de benchmark en matière de gestion de vos ressources externes (en anglais). Cet outil vous permet d’évaluer tous les aspects pertinents de votre organisation en matière de recrutement de ressources externes tels que la stratégie, la recherche, la technologie, les processus et l’innovation. Obtenez immédiatement des informations précieuses sur votre situation

Benchmark : quel est le degré de maturité de la gestion de vos ressources externes? Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.