blog_talentin

Generative AI in recruitment is promising and diverse!

Despite great interest, (generative) AI in recruitment is still in its infancy! In the world of recruitment, there is tremendous interest in generative artificial intelligence (AI). However, its actual adoption is still in the early stages. Many providers are evaluating application possibilities and setting up operational pilots. Although operationalization is slow, the potential applications of

Generative AI in recruitment is promising and diverse! Read More »

Hoe kostenbesparingen op externe inhuur realiseren?

In de huidige dynamische zakelijke omgeving is het optimaliseren van kosten een cruciale factor voor het succes van elk bedrijf. Een gebied waarop organisaties vaak veel geld uit geven en aanzienlijke besparingen kunnen realiseren, is de inhuur van externe medewerkers. Deze uitgaven bieden een scala aan mogelijkheden om zowel directe als indirecte kosten te verminderen,

Hoe kostenbesparingen op externe inhuur realiseren? Read More »

Which VMS (Vendor Management System) do you choose?

In the ever-evolving world of business and external workforce technology, selecting the right Vendor Management System (VMS) is pivotal for efficient operations and supporting your strategic external workforce goals. The “best” system is not a one-size-fits-all solution; it varies based on your organization’s current and future needs, IT infrastructure, and integration capabilities. Understanding your functional

Which VMS (Vendor Management System) do you choose? Read More »

Welk VMS (Vendor Management System) kiezen jullie?

In de steeds veranderende wereld van technologie en externe arbeidskrachten is het kiezen van het juiste Vendor Management System (VMS) essentieel voor een efficiënte operatie en het ondersteunen van strategische doelen met betrekking tot externe arbeidskrachten. Het “beste” systeem is geen oplossing die voor iedereen werkt; het varieert op basis van de huidige en toekomstige

Welk VMS (Vendor Management System) kiezen jullie? Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.