blog_talentin

Why hire contingent workers?

It is fair to say that times continue to be challenging. Companies need to determine new ways to manage their workload, their workforce and their labour costs. With the rise of the gig-economy, scarcity in skill sets and the need to stay or get ahead of the curve, organisations increasingly invest in hiring freelancers, consultants …

Why hire contingent workers? Read More »

Waarom extern personeel inhuren?

Het mag duidelijk zijn dat het uitdagende tijden blijven. Bedrijven moeten nieuwe manieren bedenken om hun werkdruk, personeelsbestand en arbeidskosten te managen. Met de opkomst van de gig-economie, schaarste op de arbeidsmarkt en de noodzaak om de concurrentie voor te blijven, investeren organisaties steeds meer in het inhuren van freelancers, consultants of andere soorten tijdelijk …

Waarom extern personeel inhuren? Read More »

Is uitbesteden van externe inhuur wel zo’n goed idee?

Al een flink aantal jaren zien we dat het organiseren van de inhuur van extern personeel in toenemende mate wordt uitbesteed aan externe partijen: Managed Service Providers (MSP’s), Brokers en een scala aan varianten op deze dienstverlening. In dit artikel zullen we kort ingaan op de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de vraag …

Is uitbesteden van externe inhuur wel zo’n goed idee? Read More »

Workforce management: The 2021 outlook

2020 has been anything but a stable year for the labour market and the recruitment industry. The economic fallout from the COVID-19 pandemic, has resulted in job losses and in higher unemployment rates. The services sector seems to have taken the hardest hit. Catering, tourism, travel, and all entertainment businesses were forced to shut down. …

Workforce management: The 2021 outlook Read More »

Workforce management: Vooruitblik naar 2021

2020 is een alles behalve stabiel jaar geweest voor de arbeidsmarkt en de recruitment branche. De economische gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben geleid tot banenverlies en hogere werkloosheidscijfers. De dienstensector lijkt de hardste klappen te krijgen. Horeca-, toerisme-, reis- en alle culturele ondernemingen moesten noodgedwongen geheel of gedeeltelijk sluiten. Dat resulteerde in een daling …

Workforce management: Vooruitblik naar 2021 Read More »

Hiring Manager key to success in Contingent Workforce programmes

Many organisations put a lot of effort in designing and implementing Contingent Workforce (CW) programmes as well as in improving the programmes they already have. The most common objectives driving these programmes set out to achieve cost savings, improve insights and compliance, improve access to the right talent, or a combination of these. When organisations …

Hiring Manager key to success in Contingent Workforce programmes Read More »

Inhurende Manager is een sleutel voor succes van uw Externe inhuur programma

Menige organisatie steekt veel energie in het ontwerp en de implementatie van een programma voor externe inhuur ( ook wel Contingent Workforce (CW) programma genoemd) of aan de verbetering van het programma dat ze al hebben. De belangrijkste drijfveren van deze programma’s zijn kostenbesparingen, inzicht en compliance verbeteren, beschikbaarheid van het juiste talent verbeteren of …

Inhurende Manager is een sleutel voor succes van uw Externe inhuur programma Read More »

10 aandachtspunten bij een internationale VMS implementatie

10 aandachtspunten bij een internationale VMS implementatie Hoewel veel organisaties in grote lijnen vergelijkbare eisen stellen aan VMS-systemen, zit – zoals bij veel zakelijke applicaties – het venijn in de details. De meeste VMS-platforms zijn ontworpen om flexibel te kunnen configureren, implementatie experts zijn ook toegerust om met die complexiteit om te gaan. Eén van …

10 aandachtspunten bij een internationale VMS implementatie Read More »

10 considerations for a multi-country VMS deployment

10 considerations for a multi-country VMS deployment Although many organisations have broadly similar requirements for VMS systems, like many business technology requirements ‘the devil is in the detail’ is a clichéd, but very relevant phrase. Most VMS platforms are designed to be highly configurable in recognition of this fact, and implementation services are also designed …

10 considerations for a multi-country VMS deployment Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.