October 2022

De huidige markt vraagt ​​om creatieve oplossingen voor inhuur van tijdelijk personeel

Vandaag de dag verandert de arbeidsmarkt voortdurend. De tijd dat één enkele leverancier of “Master Vendor” (hoofdaannemer) in alle personeelsbehoeften van een bedrijf kon voorzien, is voorbij. Tegenwoordig wenden bedrijven zich steeds vaker tot meerdere leveranciers voor hun personeelsbehoeften. Deze verschuiving is ingegeven door verschillende factoren, zoals het tekort aan kandidaten en moeilijkheden om 100% […]

De huidige markt vraagt ​​om creatieve oplossingen voor inhuur van tijdelijk personeel Read More »

The current market requires creative Contingent Workforce solutions

In today’s business world, the staffing landscape is constantly changing. The days, when one single supplier or master vendor could provide all the staffing needs for a company, are gone. Nowadays companies lean towards using multiple suppliers for their staffing needs. This shift has been driven by several factors, like candidate shortage and difficulties achieving

The current market requires creative Contingent Workforce solutions Read More »

Hoe maakt u optimaal gebruik van Talent Analytics?

In de datagedreven wereld van vandaag de dag, worden analytics in HR steeds belangrijker. Veel bedrijven lopen echter nog steeds achter in het gebruik van analytics. Talent Analytics kan een cruciale rol spelen, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens van belang zijn. Het levert essentiële statistieken en daarmee inzichten op en zorgt ervoor dat werven

Hoe maakt u optimaal gebruik van Talent Analytics? Read More »

How to leverage from Talent Analytics

In today’s data-driven world, analytics have become an increasingly important aspect of HR. But many businesses are still lagging behind in the use of analytics. Talent Analytics is a critical activity where both qualitative and quantitative data matter; it provides essential metrics and takes the guesswork out of recruiting talent. It is even more important

How to leverage from Talent Analytics Read More »

Veranderen van RPO-partner om de service te verbeteren?

Een belangrijk vertrekpunt is dat de RPO-partner de dienstverlening van uw (HR-)organisatie professioneel aanvult. De partner moet de druk wegnemen van bepaalde zakelijke activiteiten die niet tot uw kerncompetenties behoren. Bovendien moet de partner u kosten besparen en tegelijkertijd toegevoegde waarde leveren. Hoewel ambities vaak wederzijds zijn en de samenwerking is vastgelegd in uitgebreide afspraken,

Veranderen van RPO-partner om de service te verbeteren? Read More »

Is changing your RPO partner a solution to improve service?

An RPO partner should complement the services offered by your (HR) organisation. They should take the stress out of certain business activities that aren’t your core competencies. Furthermore, they should save you operating costs while providing the best value possible.Even though ambitions are often the same and the cooperation is laid down in comprehensive agreements,

Is changing your RPO partner a solution to improve service? Read More »

Kan ‘direct sourcing’ je inhuurstrategie voor tijdelijk personeel versterken?

De krapte op de arbeidsmarkt voor tijdelijk personeel wordt zorgwekkend. Het wordt voor leveranciers van tijdelijk personeel moeilijker om vacatures te vullen en bovendien neemt ook het verloop onder extern personeel toe. Dit alles maakt dat organisaties niet-traditionele kanalen gaan onderzoeken voor de werving van tijdelijk personeel. Eén van die kanalen is ‘direct sourcing’ van

Kan ‘direct sourcing’ je inhuurstrategie voor tijdelijk personeel versterken? Read More »

Can direct sourcing benefit your extended workforce strategy?

The increasingly scarce labour market for contingent workforce is raising concerns. It makes it harder for suppliers to fill vacancies and additionally the external workforce turnover is increasing. All this prompts organisations to explore non-traditional staffing channels to find contingent workers. One of those channels is direct sourcing of contingent workers, which is gradually becoming

Can direct sourcing benefit your extended workforce strategy? Read More »

Een business case maken voor een inhuuroplossing begint met goede voorbereiding!

De arbeidsmarkt verandert continu. Daardoor zijn er regelmatig aanpassingen in de personeelsstrategie van organisaties nodig. In sommige gevallen zijn kleine aanpassingen voldoende. Maar op dit moment zien we dat organisaties hun strategie – en de uitvoering ervan – flink bijstellen. Het schrijven van een goede businesscase is een noodzakelijke, maar vaak lastige stap in het

Een business case maken voor een inhuuroplossing begint met goede voorbereiding! Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.