November 2020

Workforce management: The 2021 outlook

2020 has been anything but a stable year for the labour market and the recruitment industry. The economic fallout from the COVID-19 pandemic, has resulted in job losses and in higher unemployment rates. The services sector seems to have taken the hardest hit. Catering, tourism, travel, and all entertainment businesses were forced to shut down. […]

Workforce management: The 2021 outlook Read More »

Workforce management: Vooruitblik naar 2021

2020 is een alles behalve stabiel jaar geweest voor de arbeidsmarkt en de recruitment branche. De economische gevolgen van de COVID-19 pandemie hebben geleid tot banenverlies en hogere werkloosheidscijfers. De dienstensector lijkt de hardste klappen te krijgen. Horeca-, toerisme-, reis- en alle culturele ondernemingen moesten noodgedwongen geheel of gedeeltelijk sluiten. Dat resulteerde in een daling

Workforce management: Vooruitblik naar 2021 Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.