March 2023

Hoe Vendor Management Systemen (VMS) zich opnieuw blijven uitvinden!

Vendor Management Systemen (VMS), zoals Beeline, Nétive en SAP Fieldglass, zijn de afgelopen jaren een onmisbaar onderdeel geworden van het workforce ecosysteem. Deze systemen zijn oorspronkelijk ontworpen om bedrijven te helpen bij het beheren van hun toeleveringsketen van tijdelijk personeel. Echter, in de huidige dynamische arbeidsmarkt, moeten deze systemen zichzelf opnieuw uitvinden om aan de

Hoe Vendor Management Systemen (VMS) zich opnieuw blijven uitvinden! Read More »

How Vendor Management Systems (VMS) continue to reinvent themselves!

Vendor Management Systems (VMS), such as Beeline, Nétive, and SAP Fieldglass, have become an indispensable part of the workforce ecosystem in recent years. These systems were originally designed to help companies manage their temporary workforce supply chain. However, in today’s dynamic labor market, these systems continuously reinvent themselves to meet the changing needs of their

How Vendor Management Systems (VMS) continue to reinvent themselves! Read More »

VMS providers in the Netherlands & Belgium | Research Report 2023

ZipConomy and NextConomy have jointly released the sixth edition of the research report on “VMS providers in the Netherlands and Belgium.” The report provides an up-to-date overview of the vendors of Vendor Management System solutions active in the Netherlands and Belgium, and which consultancy suppliers can assist you in making the right choice and implementation.

VMS providers in the Netherlands & Belgium | Research Report 2023 Read More »

VMS aanbieders in Nederland & België | Onderzoeksrapport 2023

ZipConomy en NextConomy hebben in een gezamenlijke uitgave de zesde editie van het onderzoeksrapport naar ‘VMS-aanbieders in Nederland en België” uitgebracht.Het rapport geeft een actueel overzicht van de aanbieders van Vendor Management Systeem oplossingen die actief zijn in Nederland en België en welk consultancy leveranciers u kunnen helpen bij de juiste keuze en implementatie. Daarnaast

VMS aanbieders in Nederland & België | Onderzoeksrapport 2023 Read More »

7 key marketing elementen in de rol van een recruiter!

Het toenemende belang van marketing binnen recruitment heeft een grote invloed gehad op de rol van recruiters. Naast de meer traditionele elementen als sourcing, interviewen, beoordelen, contractonderhandelingen en last but not least administratie, wordt marketing steeds essentiëler. Hieronder een aantal marketing gerelateerde elementen in het recruitment vak van vandaag de dag: Bouwen aan een sterk

7 key marketing elementen in de rol van een recruiter! Read More »

7 key elements of marketing in a recruiter’s role!

The increasing importance of marketing tactics in recruitment has had a significant impact on the role of recruiters. Next to the more traditional elements like sourcing, interviewing, assessing, contract negotiations and last but not least administration, marketing is becoming more and more core business. Below a number of marketing related elements in today’s recruitment: Building

7 key elements of marketing in a recruiter’s role! Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.