#RPO

7 key marketing elementen in de rol van een recruiter!

Het toenemende belang van marketing binnen recruitment heeft een grote invloed gehad op de rol van recruiters. Naast de meer traditionele elementen als sourcing, interviewen, beoordelen, contractonderhandelingen en last but not least administratie, wordt marketing steeds essentiëler. Hieronder een aantal marketing gerelateerde elementen in het recruitment vak van vandaag de dag: Bouwen aan een sterk […]

7 key marketing elementen in de rol van een recruiter! Read More »

7 key elements of marketing in a recruiter’s role!

The increasing importance of marketing tactics in recruitment has had a significant impact on the role of recruiters. Next to the more traditional elements like sourcing, interviewing, assessing, contract negotiations and last but not least administration, marketing is becoming more and more core business. Below a number of marketing related elements in today’s recruitment: Building

7 key elements of marketing in a recruiter’s role! Read More »

Veranderen van RPO-partner om de service te verbeteren?

Een belangrijk vertrekpunt is dat de RPO-partner de dienstverlening van uw (HR-)organisatie professioneel aanvult. De partner moet de druk wegnemen van bepaalde zakelijke activiteiten die niet tot uw kerncompetenties behoren. Bovendien moet de partner u kosten besparen en tegelijkertijd toegevoegde waarde leveren. Hoewel ambities vaak wederzijds zijn en de samenwerking is vastgelegd in uitgebreide afspraken,

Veranderen van RPO-partner om de service te verbeteren? Read More »

Is changing your RPO partner a solution to improve service?

An RPO partner should complement the services offered by your (HR) organisation. They should take the stress out of certain business activities that aren’t your core competencies. Furthermore, they should save you operating costs while providing the best value possible.Even though ambitions are often the same and the cooperation is laid down in comprehensive agreements,

Is changing your RPO partner a solution to improve service? Read More »

5 tips om een MSP of RPO review meeting de moeite waard te maken

We kennen ze allemaal; de driemaandelijkse review meetings met de MSP of RPO dienstverlener. Naarmate het contract langer loopt wordt het uitdagender om deze te organiseren. Ofwel andere initiatieven worden belangrijker. Ofwel het programma werkt (tot op zekere hoogte) en de focus verschuift naar de core business. Je vraagt je af: “Hoe blijven we onze

5 tips om een MSP of RPO review meeting de moeite waard te maken Read More »

10 reasons to outsource recruitment

Good quality employees are the company’s core asset. Many business leaders experience this on a daily basis. That’s why it is crucial to have the best people. Hiring high-quality employees increases the likelihood of overall better growth and a solid foundation. With a solid foundation the organisation can deal better with setbacks and headwinds than

10 reasons to outsource recruitment Read More »

TalentIn BLOG Data Science NL

De valkuilen van Data Science

Technologie speelt een steeds belangrijkere rol in de ontwikkeling van recruitment strategieën en dagelijkse operatie. Als we kijken naar wat we nodig hebben en wat er beschikbaar is aan technologie, dan zien we dat data science steeds bepalender is voor de mogelijke voordelen die technologie kan opleveren. Maar hoewel data science onze wereld grote toegevoegde

De valkuilen van Data Science Read More »

TalentIn BLOG Data Science UK

The Data Science Tripwire

Technology plays an ever increasing role in our resourcing strategy and operations. Looking at technology needs and options, we see that data science is more and more defining the possible benefits that technology can bring. But though data science brings significant added value to our world, it also comes with an important health warning. Data

The Data Science Tripwire Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.