Day: 18 February 2020

TalentIn BLOG Hiring programme UK

Is your hiring programme living up to expectations?

Nowadays MSPs and hiring desks, both in- or outsourced, are established firmly in corporate business. During the first few years, control of hiring, cost reduction and compliance were the most important motives to design these models. But listening to stakeholders, suppliers and users we sense that the expectations and objectives, which started many of these …

Is your hiring programme living up to expectations? Read More »

TalentIn Blog Hiring Programme NL

Voldoet uw inhuurprogramma aan de verwachtingen?

Tegenwoordig is het fenomeen MSP of inhuurdesk, al dan niet uitbesteed, stevig gevestigd in het Nederlandse (corporate) bedrijfsleven. In de eerste jaren waren met name grip op inhuur, kostenbesparing en compliance de belangrijkste argumenten om een dergelijk model in te richten. Maar luisterend naar stakeholders, leveranciers en gebruikers signaleren we dat de verwachtingen en doelstellingen, …

Voldoet uw inhuurprogramma aan de verwachtingen? Read More »

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. By using our website you agree to  our cookie policy.